Prosjekter

Her kan du se bilder fra noen av våre tidligere prosjekter.

Klikk på bildene for å se de i større format.

Asbestsanering

Sted: Vestnes

Asbestsanering og reparasjon av råteskader på tak, utført i 2020.

Bad

Sted: Vestnes

Tilbygg med bad, 2018. Tegnet, prosjektert og bygd av K. Holseter AS.

Etterisolering

Sted: Vågstranda

Hus brukt til feriebolig. Etterisolert og skiftet bordkledning, samt skiftet flere vindu, i 2020.

Etterisolering

Sted: Vestnes

Tømmerhus brukt til feriebolig. Etterisolert og skiftet bordkleding, samt lagt skifer på taket i 2017. Satt inn pipe og ovn i 2020.

Totalrenovering av bolig

Sted: Vestnes

Utført 2017. Arkitekt: Vatne Arkitekter AS. K. Holseter AS har vært totalentreprenør, boligen har blitt totalrenovert og oppgradert til TEK10. Det ble montert vedfyrt kjel som sørger for vannbåren varme i alle gulv. Prosjektet fikk tilskudd fra ENOVA til energisparende tiltak.

Leilighetsbygg

Sted: Vestnes

Leilighetsbygg, bygd i 2013. Bygget er tegnet, prosjektert og bygd av K. Holseter AS, som også har vært totalentreprenør. Bygget har ni leiligheter, alle har universell utforming og livsløpsstandard.

Bolighus

Sted: Molde

Bolighus med utleieleilighet i sokkel, bygd 2016. K. Holseter AS har tegnet, stått for byggesøknad, prosjektert og vært totalentreprenør.

Klargjøring for hytte

Sted: Fiksdal

Støpt ringmurer og plate for nybygg av hytte, 2020.

Lagerbygg

Sted: Vestnes

Lagerbygg bygd i 2008 og 2019. K. Holseter AS har tegnet, prosjektert, bygd og vært totalentreprenør.

Naust

Sted: Vestnes

Naust, bygd 2020. K. Holseter AS har tegnet, stått for byggesøknad og prosjektert.

Leilighetsbygg

Sted: Vestnes

To leilighetsbygg, bygd i 2009-2010. Begge bygg er tegnet, prosjektert og bygd av K. Holseter AS, som også har vært totalentreprenør. Bygget har 11 leiligheter, alle har universell utforming og livsløpsstandard.